Tin tức

Hiển thị

15:50 - 08/06/2021

Xuất khẩu xi măng tháng 05/2021 (M/V YONG SHUN)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 05/2021 cho tàu M/V YONG SHUN

View Details

09:15 - 05/04/2021

Xuất khẩu clinker tháng 03/2021 (tàu M/V ZHONG CHANG JIN SHENG)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 03/2021 cho tàu M/V ZHONG CHANG JIN SHENG

View Details

08:53 - 05/04/2021

Xuất khẩu clinker tháng 03/2021 (tàu M/V TIAN SHENG 27)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 03/2021 cho tàu M/V TIAN SHENG 27

View Details

08:27 - 05/04/2021

Xuất khẩu clinker tháng 02/2021 (tàu M/V ZHE HAI 526)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 02/2021 cho tàu M/V ZHE HAI 526

View Details

11:13 - 26/11/2020

Xuất khẩu clinker tháng 11/2020 (tàu M/V NING TAI HAI)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 11/2020 cho tàu M/V NING TAI HAI

View Details

11:08 - 26/11/2020

Xuất khẩu clinker tháng 10/2020 (tàu M/V KAMBOS)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 10/2020 cho tàu M/V KAMBOS

View Details

10:56 - 26/11/2020

Xuất khẩu clinker tháng 9/2020 (tàu M/V DONG MINH)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 09/2020 cho tàu M/V DONG MINH

View Details

09:43 - 26/11/2020

Xuất khẩu clinker tháng 9/2020 (tàu M/V TAO MARINER)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 09/2020 cho tàu M/V TAO MARINER

View Details

15:11 - 14/05/2020

Xuất khẩu clinker tháng 04/2020 (M/V JIAN HUI)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 04/2020 cho tàu M/V JIAN HUI

View Details

14:27 - 14/05/2020

Xuất khẩu xi măng tháng 04/2020 (M/V GOLDEN GLINT)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 04/2020 cho tàu M/V GOLDEN GLINT

View Details

14:06 - 14/05/2020

Xuất khẩu clinker tháng 02/2020 (M/V SHUN XIN)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 02/2020 cho tàu M/V SHUN XIN

View Details

13:44 - 14/05/2020

Xuất khẩu xi măng tháng 02/2020 (M/V PROSPERITY 102)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu thành công đơn hàng xi măng tháng 02/2020 cho tàu M/V PROSPERITY 102

View Details

08:29 - 14/05/2020

Xuất khẩu clinker xi măng tháng 01/2020 (M/V FU YUAN)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 01/2020 cho tàu M/V FU YUAN

View Details

14:25 - 17/04/2020

Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V AFRICA STAR)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 11/2019 cho tàu M/V AFRICA STAR

View Details

14:14 - 17/04/2020

Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu thành công đơn hàng clinker tháng 11/2019 cho tàu M/V JOO DO

View Details

10:43 - 31/08/2018

Quy trình sản xuất xi măng

Quy trình sản xuất và công dụng của xi măng trong xây dựng

View Details

09:38 - 27/11/2018

Xuất khẩu xi măng tháng 11

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu thành công đơn hàng xi măng tháng 11 cho tàu M/V OSAKANA

View Details

10:20 - 31/08/2018

Tình hình xuất khẩu xi măng

8 tháng: Xuất khẩu xi măng vượt mục tiêu kế hoạch đề ra

View Details

16:33 - 31/08/2018

Vật liệu không nung

Ninh Bình: Phát triển vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường đang có nhiều chuyển biến tích cực

View Details