Tin tức

Hiển thị

08:52 - 21/08/2023

Xuất khẩu xi măng tháng 08/2023 (tàu M/V KOTA JAYA 0248S)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 08/2023 cho tàu M/V KOTA JAYA 0248S

View Details

08:46 - 21/08/2023

Xuất khẩu xi măng tháng 07/2023 (tàu M/V SPIL NIKEN/2IUEMS1NC)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 07/2023 cho tàu M/V SPIL NIKEN/2IUEMS1NC

View Details

08:40 - 21/08/2023

Xuất khẩu xi măng tháng 06/2023 (tàu M/V BF TROUT / 3IUDPS1NC)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 06/2023 cho tàu M/V BF TROUT / 3IUDPS1NC

View Details

08:32 - 21/08/2023

Xuất khẩu xi măng tháng 03/2023 (tàu M/V SC MEDFORD /...

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 03/2023 cho tàu M/V SC MEDFORD / 2IU3JW1NC

View Details

14:49 - 04/04/2022

Xuất khẩu clinker tháng 03/2022 (tàu M/V JIN HAI FU)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 03/2022  (tàu biển M/V JIN HAI FU)

View Details

09:07 - 14/02/2022

Xuất khẩu xi măng tháng 01/2022 (M/V GEELY)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 01/2022 cho tàu M/V GEELY

View Details

08:45 - 14/02/2022

Xuất khẩu xi măng tháng 12/2021 (M/V BAO LI)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 12/2021 cho tàu M/V BAO LI

View Details

08:59 - 18/11/2021

Xuất khẩu clinker tháng 10/2021 (tàu M/V JIN MAN HUA 1)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 10/2021 cho tàu M/V JIN MAN HUA 1

View Details

08:40 - 18/11/2021

Xuất khẩu clinker tháng 10/2021 (tàu M/V HUA LI)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 10/2021 cho tàu M/V HUA LI

View Details

08:23 - 18/11/2021

Xuất khẩu clinker tháng 10/2021 (tàu M/V OLYMPIC)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 10/2021 cho tàu M/V OLYMPIC

View Details

15:50 - 08/06/2021

Xuất khẩu xi măng tháng 05/2021 (M/V YONG SHUN)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 05/2021 cho tàu M/V YONG SHUN

View Details

09:15 - 05/04/2021

Xuất khẩu clinker tháng 03/2021 (tàu M/V ZHONG CHANG JIN SHENG)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 03/2021 cho tàu M/V ZHONG CHANG JIN SHENG

View Details

08:53 - 05/04/2021

Xuất khẩu clinker tháng 03/2021 (tàu M/V TIAN SHENG 27)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 03/2021 cho tàu M/V TIAN SHENG 27

View Details

08:27 - 05/04/2021

Xuất khẩu clinker tháng 02/2021 (tàu M/V ZHE HAI 526)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 02/2021 cho tàu M/V ZHE HAI 526

View Details

11:13 - 26/11/2020

Xuất khẩu clinker tháng 11/2020 (tàu M/V NING TAI HAI)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 11/2020 cho tàu M/V NING TAI HAI

View Details

11:08 - 26/11/2020

Xuất khẩu clinker tháng 10/2020 (tàu M/V KAMBOS)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 10/2020 cho tàu M/V KAMBOS

View Details

10:56 - 26/11/2020

Xuất khẩu clinker tháng 9/2020 (tàu M/V DONG MINH)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 09/2020 cho tàu M/V DONG MINH

View Details

09:43 - 26/11/2020

Xuất khẩu clinker tháng 9/2020 (tàu M/V TAO MARINER)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 09/2020 cho tàu M/V TAO MARINER

View Details

15:11 - 14/05/2020

Xuất khẩu clinker tháng 04/2020 (M/V JIAN HUI)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 04/2020 cho tàu M/V JIAN HUI

View Details

14:27 - 14/05/2020

Xuất khẩu xi măng tháng 04/2020 (M/V GOLDEN GLINT)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 04/2020 cho tàu M/V GOLDEN GLINT

View Details