THẠCH CAO

Thạch cao được ứng dụng rất nhiều trong sản xuất, y tế và đời sống. Trong ngành công nghiệp xi măng thạch cao là một phụ gia giúp kiểm soát độ ổn định và thời gian đông kết của xi măng.

Win Global đang nhập khẩu và phân phối thạch cao tới các nhà sản xuất xi măng với đặc tính kỹ thuật sau:

No.

Item

Unit

Requirement

1

SO3

%

42

2

Purity (CaSO42H2O)

%

91

3

Moisture content

%

2

4

Size

mm

50 – 300

5

Insoluble Residue

%

1.5