XỈ LÒ CAO

Xỉ lò cao là một loại phụ phẩm trong quá trình luyện thép được sử dụng làm phụ gia xinh măng có đường kính hạt từ 10 ÷ 200mm.

Hiện tại Win Global đang phân phối sản phẩm xỉ lò cao với đặc tính kỹ thuật như sau:

 

No

Characteristics

Guaranteed

1

CaO

36.5PCT MIN

2

SiO2

37PCT MAX

3

Al2O3

18PCT MAX

4

FeO

1.5PCT MAX

5

MgO

10PCT MAX

6

Moisture

15PCT MAX

7

Glass Content

94PCT MIN