THAN

Than đá là nhiên liệu phục vụ sản xuất cho các ngành công nghiệp lớn như xi măng, nhiệt điện, luyện kim…

Đối với ngành công nghiệp xi măng, thanh đá được nghiền mịn và yêu cầu cung cấp nhiệt lượng tối thiểu 1.450 độ C để nung chảy và đồng nhất nguyên vật liệu để sản xuất clinker.

Nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước, Win Global đang nhập khẩu và phân phối các sản phẩm than như sau:

  • Than cám 4a

  • Than antraxit

  • Than cám 4b