CLINKER

Clinker là sản phẩm nung thiêu kết ở nhiệt độ 1.450 độc C của đá vôi, đất sét và một số phụ gia điều chỉnh hệ số như quặng sắt, boxit, cát… Clinker là thành phần chính của xi măng, clinker chất lượng tốt sẽ sản xuất được các loại xi măng có chất lượng và cường độ cao, đáp ứng được thực tiễn ứng dụng của công trình thi công.

Win Global hiện đang cung cấp và xuất khẩu clinker với đặc tính kỹ thuật sau: