Mạng lưới xuất và nhập khẩu của Win Global

16:14 - 14/04/2018

XUẤT KHẨU: 

 

. Trung Quốc. Hong Kong. Nhật bản
. Philippines. Australia. Bangladesh
. Hàn Quốc. Kenya. Ghana

 


NHẬP KHẨU: 
 

 

. Indonesia. Australia. Mozanbique
. Laos. Oman