Xuất khẩu clinker tháng 10/2021 (tàu M/V OLYMPIC)

Xuất khẩu clinker tháng 10/2021 (tàu M/V OLYMPIC)

08:23 - 18/11/2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 10/2021 cho tàu M/V OLYMPIC

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V OLYMPIC quốc tịch Liberia với thông tin như sau:

   M/V “OLYMPIC”
   FLAG: LIBERIA
   PORT OF REGISTRY: MOROVIA
   TYPE OF VESSEL:  SINGLE-DECK BULK CARRIER
   YEAR / MONTH OF BUILT: JAN 2012 / JINLING SHIPYARD
   CLASS: BV (BUREAU VERITAS)
   GRT / NRT: 32987 / 19231
   SUEZ GRT/NRT: 34257.97 / 30643
   PANAMA GRT/NRT  
   SUMMER DEADWEIGHT/MAX DRAFT AND CORRESPONDING TPC       
   57045 MT/12.8MSW/58.8T/CM
   LOA 189.99 / BEAM 32.26 M DEPTH MOULDED: 18M
   5 HOLDS/5 HATCHS
   HOLD CAPACITY:  TOTAL GRAIN (CBM)/ BALE (CBM) - 71,634.1/68200
   H1) 13,009.86M3 / 12,300M3
   H2) 15,333.25M3 / 14,700M3
   H3) 14,553.08M3/ 14,000M3
   H4) 15,333.27M3/ 14,700M3
   H5) 13,404.64M3/ 12,500M3
   HATCH SIZE: NO.1)   18.86M X 18.26M
                            NO.2-5) 21.32M X 18.26M
   H.COVER   : HYDRAULIC FOLDING TYPE
   4 X 30MT CRANE (MAX-MIN WOKING RADIUS 22.0M) / 4X6-12M3 GRABBER

 

Tàu M/V OLYMPIC rời cảng Cẩm Phả, Việt Nam ngày 02/10/2021 và nhận hàng với thông tin như sau:

   - Hàng hóa: Clinker rời

   - Tổng khối lượng được bốc lên tàu: 54,998 MT

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hàng của tàu: