Tình hình xuất khẩu xi măng

Tình hình xuất khẩu xi măng

10:20 - 31/08/2018

8 tháng: Xuất khẩu xi măng vượt mục tiêu kế hoạch đề ra

Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V AFRICA STAR)

Tiêu thụ sản phẩm xi măng trong tháng 8/2018 đã đạt khoảng 63,85 triệu tấn, tăng gần 30% so với cùng kỳ và đạt gần 76% kế hoạch của cả năm. Đáng chú ý, sản lượng xuất khẩu đã sớm cán đích và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.


Vụ Vật liệu xây dựng ( Bộ Xây dựng) cho biết sản phẩm xi măng tiêu thụ ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu trong tháng 8/2018, ước đạt 7,66 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 5,65 triệu tấn và xuất khẩu sản phẩm ước đạt khoảng 2,01 triệu tấn.

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng so với tháng 7 trước đó mặc dù giảm nhẹ nhưng vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định nếu so với cùng kỳ 2017. Cụ thể so với tháng 7, trong tháng 8 tiêu thụ sản phẩm xi măng tại thị trường nội địa sụt giảm 0,25 triệu tấn nhưng vẫn tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2017.

Tại thị trường xuất khẩu, kết quả ấn tượng hơn khi sản lượng xi măng tháng 8 dù tiêu thụ giảm nhẹ 0,09 triệu tấn so với tháng 7 nhưng vẫn tăng tới 44% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế trong 8 tháng năm 2018, sản lượng xi măng tiêu thụ ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu ước đạt 63,85 triệu tấn, tăng tới 30% so với cùng kỳ và đạt khoảng 76% kế hoạch tiêu thụ của cả năm. Trong đó tiêu thụ nội địa ước đạt khoảng 43,76 triệu tấn và xuất khẩu 20,09 triệu tấn.

Đáng chú ý là dù mới chỉ qua 8 tháng nhưng sản lượng xuất khẩu sản phẩm xi măng đã cán mốc trên 20 triệu tấn, vượt so với mục tiêu kế hoạch của cả năm xuất khẩu từ 18 -19 triệu tấn sản phẩm xi măng trong năm 2018.

Với đà tăng trưởng ổn định thì mục tiêu tiêu thụ từ 65 – 66 triệu tấn tại thị trường nội địa cũng sẽ có khả nắng về đích sớm.

Đây là bức tranh với những gam màu sáng phát đi từ thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng.