Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V AFRICA STAR)

Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V AFRICA STAR)

14:25 - 17/04/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 11/2019 cho tàu M/V AFRICA STAR

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V AFRICA STAR quốc tịch PANAMA với thông tin như sau:

   SINGLE DECK BULK CARRIER

   FLAG: PANAMA BUILT: 1996    

   DEADWEIGHT/DRAFT: SUMMER - 28,503.00MT ON 10.039M

   TPC AT SUMMER DRAFT: 41.00     

   INTERNATIONAL GRT/NRT: 19,357.00/9,135.00

   LOA: 181.00M    LBP: 172.00M     

   BREADTH-MOULDED: 26.00M

   DEPTH-MOULDED: 14.40M         

   HOLDS/HATCHES: 5/5     

   CRANE: 5X30MT

 

Tàu M/V AFRICA STAR tới cảng Cẩm Phả, Việt Nam ngày 22/11/2019 và nhận hàng với thông tin như sau:

   - Hàng hóa: Clinker rời phù hợp sản xuất Xi măng Portland theo tiêu chuẩn ASTM C150 Type I

   - Tổng khối lượng được bốc lên tàu: 27,035 MT

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hàng của tàu: