Xuất khẩu xi măng tháng 11

Xuất khẩu xi măng tháng 11

09:38 - 27/11/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu thành công đơn hàng xi măng tháng 11 cho tàu M/V OSAKANA

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V AFRICA STAR)

Tàu M/V OSAKANA quốc tịch Isle of Man  với thông tin như sau:

   CLASS: LR 

   DWT  ABOUT 54,683 MT ON 12.306 M SSW TPC: 64.84

   LOA/BEAM/DEPTH MOULDED:  ABOUT 212.50M/ 32.26M/19M

   GRT/NRT: ABOUT 38,910MT/25,862 MT

   12 HATCHES/12 HOLDS

    GEAR AND GRAB:

    68mt * 2 sets Electric Gantry Type

 

Tàu M/V OSAKANA tới cảng Hòn Gai, Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2018 và tiến hành nhận hàng với thông tin như sau:

   Xi măng loại: Ordinary Portland Cement CEM II 42.5R theo tiêu chuẩn BS EN 197-1:2011

   Đóng gói: bao PP 42.5kg x 45 bao trong bao Sling 1.9125 tấn

   Tổng lượng được xuất lên tàu: 51,500 tấn

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hành của tàu: