Xuất khẩu xi măng tháng 05/2021 (M/V YONG SHUN)

Xuất khẩu xi măng tháng 05/2021 (M/V YONG SHUN)

15:50 - 08/06/2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 05/2021 cho tàu M/V YONG SHUN

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V YONG SHUN quốc tịch Sierra Leone với thông tin như sau:

   DWT 14031.90mt /DWCC 13500 on summer dft 7.90m

   Sierra leone flag 2009 built in china loa/bm/d 140.7/20.00/10.80m

   gt/nt 8646/5637 g/b capa 18900/17900cbm, single deck.

   3h/3h hatch size: 23.80mx 12.0m (all hatches size same)

   Class: sing lloyd gearless pni covered ada

 

Tàu M/V YONG SHUN tới cảng Nghi Sơn, Việt Nam ngày 23 tháng 05 năm 2021 và tiến hành nhận hàng với thông tin như sau:

   Xi măng loại: Ordinary Portland Cementin bulk theo tiêu chuẩn GB 175 – 2007 Grade P.O 42.5 R

   Tổng lượng được xuất lên tàu: 13,500 tấn

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hành của tàu: