Xuất khẩu clinker tháng 10/2021 (tàu M/V HUA LI)

Xuất khẩu clinker tháng 10/2021 (tàu M/V HUA LI)

08:40 - 18/11/2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 10/2021 cho tàu M/V HUA LI

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V HUA LI quốc tịch Panama với thông tin như sau:

   MV. HUA LI

   BLT/FLAG/CLASS : 1996/PAN/RINA

   GRT/NRT : 26,041/15,288

   SDWT/DRAFT/TPC : 45,675MT/11.62M/49.8

   LOA/BEAM : 185.74/30.40M 

   G/B CAPA : 57,208.4/55,564.9CBM

   HO/HA : 5/5

   GEAR : CR4X25MT+GR4X11CBM

   ADA WOG

 

 Tàu M/V HUA LI rời cảng Cẩm Phả, Việt Nam ngày 28/10/2021 và nhận hàng với thông tin như sau:

   - Hàng hóa: Clinker rời

   - Tổng khối lượng được bốc lên tàu: 18,038 MT

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hàng của tàu: