Xuất khẩu xi măng tháng 12/2021 (M/V BAO LI)

Xuất khẩu xi măng tháng 12/2021 (M/V BAO LI)

08:45 - 14/02/2022

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 12/2021 cho tàu M/V BAO LI

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V BAO LI quốc tịch Panama với thông tin như sau:

   PANAMA FLAG, BLT 1998, RINA CLASS, SD BULK CARRIER,

   LOA /BM/DEPTH 143.5 /22 / 12.2 M, GT/NT 10490/5268,  

   DWT/DWCC 16861/16000MT ON DFT 8.814M,

   GRAIN/BALE CAPA 19854.9/18172.9CBM, 4H/4H,

   HATCH SIZE: NO.1 13.3X11.30, NO.2& NO.3 &NO.4 14.25X 11.30M,

   CRANE: 2*20MT(SWL 16MT), A.D.A

 

Tàu M/V BAO LI tới cảng Nghi Sơn, Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 2021 và tiến hành nhận hàng với thông tin như sau:

   Xi măng loại: Ordinary Portland Cementin bulk theo tiêu chuẩn GB 175 – 2007 Grade P.O 42.5 R

   Tổng lượng được xuất lên tàu: 15,700 tấn

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hành của tàu: