Xuất khẩu clinker tháng 10/2020 (tàu M/V KAMBOS)

Xuất khẩu clinker tháng 10/2020 (tàu M/V KAMBOS)

11:08 - 26/11/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 10/2020 cho tàu M/V KAMBOS

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V KAMBOS quốc tịch MALTA với thông tin như sau:

      63,695 MT DWT ON 13.30M SSW

      BUILT 2015, FLAG MALTA, CLASS LR

      LOA/BEAM 199.90/32.26M

      5HO 5HA

      78,771 CBM GRAIN

     GT / NT 36,353/21,610

     4 X 30 MT CRANES + 4 X 12 CBM GRABS

     ADA-

 

 

Tàu M/V KAMBOS tới cảng Cẩm Phả, Việt Nam ngày 06/10/2020 và nhận hàng với thông tin như sau:

   - Hàng hóa: Clinker rời 

   - Tổng khối lượng được bốc lên tàu: 54,999 MT

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hàng của tàu: