Xuất khẩu xi măng tháng 01/2022 (M/V GEELY)

Xuất khẩu xi măng tháng 01/2022 (M/V GEELY)

09:07 - 14/02/2022

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 01/2022 cho tàu M/V GEELY

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V GEELY quốc tịch Panama với thông tin như sau:

   PANAMA FLAG, BUILT/2012,

   DWT/DWCC 20,955/20,000MT ON 9.3M SSW,

   GRT/NRT 13625/7027, LOA/DEPTH/BEAM 158/13.2/22.8M

   4H/4H, SINGLE DECKER, HYDRAULIC FOLDED TYPE HATCH COVER,

   HATCH SIZE: 20.25*13.5M X 4

   G/B CAPA: 27000/24800 CBM

   CRANE: 20MT*3

 

Tàu M/V GEELY tới cảng Nghi Sơn, Việt Nam ngày 08 tháng 01 năm 2022 và tiến hành nhận hàng với thông tin như sau:

   Xi măng loại: Ordinary Portland Cementin bulk theo tiêu chuẩn GB 175 – 2007 Grade P.O 42.5 R

   Tổng lượng được xuất lên tàu: 19,000 tấn

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hành của tàu: