Xuất khẩu clinker tháng 02/2021 (tàu M/V ZHE HAI 526)

Xuất khẩu clinker tháng 02/2021 (tàu M/V ZHE HAI 526)

08:27 - 05/04/2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 02/2021 cho tàu M/V ZHE HAI 526

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V ZHE HAI 526 quốc tịch Trung Quốc với thông tin như sau:

   Vessel's name: Zhe Hai 526

   Vessel's previous name(s): NIL

   Ship’s Owner: Bank of Communications Financial Leasing CO., ltd.

   Flag: China / Port of Register: Shanghai

   Year/month/where built: 2012/ 06/ Zhoushan-China

   Vessel is single deck bulk carrier

   Vessel's classification society/ IMO number/Ofiicial No./ Call Sign:

   CCS / 9567532 /1

   2K0207/ BIAX7

   MMSI/DSC: 412537000

   IMARSAT ID: C441253711441253712

   MAIN PARTICULARS:

   Loa/beam/depth moulded/LBP: 189.99/ 32.26/ 18.00/ 183.80m

   Summer deadweight/draft/TPC: 57226.3/ 12.98/ 57.85

   Winter deadweight/draft: 55666.9 T/12.71M

   Tropical deadweight/draft: 58790.03T/13.25M

   International gross/net: 33147/ 19899

   Suez gross/net : 34531.58/ 30164.23  Panama net:  27476

   Light ship: 11562.52mt

   Main Engine: 6S50MC-C8

   A/E & G/E: MAN B&W 6L16/24

 

Tàu M/V ZHE HAI 526 rời cảng Cẩm Phả, Việt Nam ngày 21/02/2021 và nhận hàng với thông tin như sau:

   - Hàng hóa: Clinker rời phù hợp cho sản xuất Xi măng Portland thông thường theo tiêu chuẩn ASTM C150-15 Type I

   - Tổng khối lượng được bốc lên tàu: 54,998 MT

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hàng của tàu: