Xuất khẩu xi măng tháng 04/2020 (M/V GOLDEN GLINT)

Xuất khẩu xi măng tháng 04/2020 (M/V GOLDEN GLINT)

14:27 - 14/05/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu đơn hàng xi măng tháng 04/2020 cho tàu M/V GOLDEN GLINT

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V GOLDEN GLINT quốc tịch Marshall Island với thông tin như sau:

BUILT 2015

MARSHALL ISLAND FLAG HIGHEST CLASS NK

BULKER STRENGTHENED FOR HEAVY CARGO LOADING WHERE HOLDS NOS. 2 & 4 MAY BE EMPTY

61,297 MTDW ON 13.010 M SSW (TPC 61.4)

199.98M LOA /32.24M BEAM /18.60M DEPTH

GRT/NRT 34,773 / 20,209

5 HOLDS / 5 HATCHES

END FOLDING TYPE H/COVERS (L/B NO.1: 18.4X18.72/NO.2-3-4: 23.2X18.72 / NO.5: 23.20X18.72)

77,674.69 / 73,551.72 CBM GRAIN / BALE

4 X 30.7 TONS SWL EL./HYDR. CRANES (JIB LENGTH 28.32 M) LIMITED TO 24 TONS SWL GRAB MODE

GRABS4 X 6/12 CBM (GRAB TYPE EL/HYDRAULIC REMOTE CONTROLLED) M/E B&W 6S50ME-B9.3 ( MCR 8,260 / NCR 7,020 KW)

CARGO HOLDS FITTED WITH: CO2 AND CEMENT HOLES

 

Tàu M/V GOLDEN GLINT tới cảng Hòn Gai, Việt Nam ngày 26 tháng 03 năm 2020 và tiến hành nhận hàng với thông tin như sau:

   Xi măng loại: Ordinary Portland Cement CEM II 42.5R theo tiêu chuẩn BS EN 197-1:2011

   Đóng gói: bao PP 42.5kg x 45 bao trong bao Sling 1.9125 tấn

   Tổng lượng được xuất lên tàu: 22,997.813 tấn

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hành của tàu: