Xuất khẩu xi măng tháng 02/2020 (M/V PROSPERITY 102)

Xuất khẩu xi măng tháng 02/2020 (M/V PROSPERITY 102)

13:44 - 14/05/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: Xuất khẩu thành công đơn hàng xi măng tháng 02/2020 cho tàu M/V PROSPERITY 102

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V PROSPERITY 102 quốc tịch Hồng Kông tới Cảng Hòn Gai, Việt Nam ngày 30/01/2020 và tiến hành nhận hàng với thông tin như sau: 

   Xi măng loại: Ordinary Portland Cement CEM II 42.5R theo tiêu chuẩn BS EN 197-1:2011

   Đóng gói: bao PP 50kg x 40 bao trong bao Sling 2 tấn

   Tổng lượng được xuất lên tàu: 9,500 tấn

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hành của tàu: