Xuất khẩu clinker tháng 9/2020 (tàu M/V TAO MARINER)

Xuất khẩu clinker tháng 9/2020 (tàu M/V TAO MARINER)

09:43 - 26/11/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 09/2020 cho tàu M/V TAO MARINER

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V TAO MARINER quốc tịch PANAMA với thông tin như sau:

       PANAMA FLAG, BLT 2010

       SINGLE DECKER/BULK CARRIER/LOGGER

       DWT 25,064.50 MT ON 9.998 M (SUMMER)

       GRT/NRT: 15,243/8,954 MT

       LOA/BREADTH: 158.15/24.00M

       GL/BL: 33,154.56/31,300.89M3 

       4HO/HA. 4 CRANES 4 X 30.7T

       ADA WOG   

 

Tàu M/V TAO MARINER tới cảng Cẩm Phả, Việt Nam ngày 01/09/2020 và nhận hàng với thông tin như sau:

   - Hàng hóa: Clinker rời phù hợp sản xuất Xi măng Portland theo tiêu chuẩn ASTM C150 Type I

   - Tổng khối lượng được bốc lên tàu: 24,080 MT

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hàng của tàu: