Xuất khẩu clinker tháng 02/2020 (M/V SHUN XIN)

Xuất khẩu clinker tháng 02/2020 (M/V SHUN XIN)

14:06 - 14/05/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Win Global: xuất khẩu đơn hàng clinker tháng 02/2020 cho tàu M/V SHUN XIN

Tình hình xuất khẩu xi măng
Quy trình sản xuất xi măng
Vật liệu không nung
Xuất khẩu xi măng tháng 11
Xuất khẩu clinker xi măng tháng 11/2019 (M/V JOO DO)

Tàu M/V SHUN XIN quốc tịch HONGKONG với thông tin như sau:

   Built 2008                                                 

   Class: NK              

   GT32,983 NT 19,191          

   SDWT  56933 DRAFT 12.8M

   TPC:  58.5   

   LOA 189.99 BREAM 32.26

   H/H 5/5

   CRANE 4*25MT

 

Tàu M/V SHUN XIN tới cảng Cẩm Phả, Việt Nam ngày 07/02/2020 và nhận hàng với thông tin như sau:

   - Hàng hóa: Clinker rời phù hợp sản xuất Xi măng Portland theo tiêu chuẩn ASTM C150 Type I

   - Tổng khối lượng được bốc lên tàu: 54,660 MT

 

Sau đây là một vài hình ảnh làm hàng của tàu: